۰

روز قدس در روستای بودان

روستای بودان

۱۳ تیر, ۱۳۹۵ در ۲۰:۳۲ توسط

فریاد رسای دفاع از مظلوم و انزجار از آمریکا وصهیونیست در برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس همزبان و هم صدا با سراسر کشور در روستای بودان رمضان المبارک۱۴۳۷  به روایت تصویر

 

۲۰۱۶۰۷۰۱_۱۰۱۹۰۲

۲۰۱۶۰۷۰۱_۱۰۲۵۱۰

۲۰۱۶۰۷۰۱_۱۰۱۹۳۰

۲۰۱۶۰۷۰۱_۱۰۱۸۴۵

 

۲۰۱۶۰۷۰۱_۱۰۱۸۴۵

۲۰۱۶۰۷۰۱_۱۰۱۹۱۰

۲۰۱۶۰۷۰۱_۱۰۱۸۱۹

۲۰۱۶۰۷۰۱_۱۰۱۸۵۳

پاسخ دهید