۰

شب قدر را قدر بدانیم

روستای بودان

۴ تیر, ۱۳۹۵ در ۰۷:۲۶ توسط

11

رو به سوی تو نمودم که پناهم بدهی
نعمت مغفرت و عفو گناهم بدهی
ز آنچه دادی به کسانی که مقرب گشتند
چه شود از کرمت نیز به ما هم بدهی

التماس دعا

 

پاسخ دهید