۰

کمبود اعتبارات مشکل اصلی در بازنگری طرحهای هادی روستایی میباشد.

روستای بودان

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۲ توسط

در سالگرد تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) روستای بودان امروز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ مورد بازدید ریاست محترم بنیاد مسکن شهرستان تیران وکرون قرار گرفت. آقای شریفی را در این بازدید بخشدارمحترم کرون و اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا همراهی میکردند.

ریاست بنیاد مسکن همراه با بخشدارکرون ابتدا از میدان مرکزی روستا،وضعیت آزاد سازی خیابان امام،قسمت مرکزی کانال قاسم آباد وپل مسجدحضرت ابوالفضل (ع) وزمینهای ذخیره تجاری ضلع جنوبی کانال بازدید و سپس با اعضای شورای اسلامی و دهیار در محل دهیاری تشکیل جلسه دادند.

آقای حسین هادی مسئول روابط عمومی شورای اسلامی روستا در خصوص این بازدید و جلسه ی پیرو آن چنین توضیح دادند.

شورای اسلامی دوره چهارم و دهیاری از ابتدای مسئولیت همچون شوراهای دوره های قبل درگیر مشکلات طرح هادی و ضرورت بازنگری در طرح و اصلاح ساختار آن بخصوص در میدان مرکزی روستا و همچنین کمبود زمین با کاربری مسکونی بودند.در همین راستا بازدید مسئولین از میدان مرکزی به جهت ساماندهی وضعیت کانال قاسم آباد و زیبا سازی و استاندارد نمودن سازه مربوطه در دوسال اخیر وطی چند مرحله توسط مسئولین رده اول شهرستان و بخش من جمله فرمانداران محترم شهرستان(آقایان سلیمی و رحمانی) ،مدیر وقت جهاد کشاورزی،رئیس بنیاد مسکن  وبخشداران بخش کرون(آقایان صائبی ومحمدی)و مسئولین پلیس راه صورت گرفته است.

عضو شورای اسلامی اضافه نمودند با توجه به گذشت ۱۰سال از تصویب طرح هادی رایزنی با مسئولین در خصوص بازنگری طرح بیشتر و در اواخر سال گذشته با دعوت از بخشدار محترم جهت بازدید از سطح روستا زمینه دعوت از ریاست بنیاد مسکن شهرستان فراهم که امروز محقق گشت.

آقای حسین هادی موضوعات مورد بحث در جلسه با جناب آقای شریفی وبخشدار کرون را در سه شاخه اصلی به صورت ذیل جمع بندی کردند.

الف)پیگیری وضعیت بازنگری در طرح هادی

ب) ترسیم طرح جامع جهت ساماندهی قسمت مرکزی کانال قاسم آباد وذخایر مسکونی حاشیه آن و ارائه طرح جامع ساماندهی گودال وسط روستا

ج)بررسی وضعیت تعهدات دهیاری درخصوص آزاد سازی خیابان امام در سال۱۳۹۱

به گفته آقای رضایی دهیار روستا : با۵نفر از مالکینی که در جریان آزاد سازی سال ۹۱ساختمانهایشان تخریب گشته بصورت کامل تصفیه حساب نگردیده و همچنان بصورت کلی وجزیی ادعای طلب دارند.

عضو شورای اسلامی روستا اضافه کرد،آنچه در صحبتهای آقای شریفی رئیس بنیاد مسکن شهرستان در خصوص بازنگری در طرح هادی مطرح گردید کمبود اعتبارات بنیاد مسکن در خصوص این موضوع می باشد وابراز امیدواری کرد چنانچه اعتبارات تامین گردد دراسرع وقت این مهم جهت رفاه حال اهالی روستا از طرف بنیاد مسکن با همکاری دهیاری عملیاتی گردد.

آقای هادی در پایان چنین اضافه نمود که شورای اسلامی پیرو حضورجناب آقای ابوترابی نماینده محترم مردم در مجلس در پایان ماه صفر سال گذشته موضوع بازنگری طرح هادی را مطرح و مکاتبه نمودند و از طرف نماینده محترم مکاتباتی در اینخصوص با مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان صورتگرفته که آقای مظاهری عضو دیگر شورای اسلامی در حال پیگیری مکاتبات در مرکز استان تا حصول نتیجه می باشند.

پاسخ دهید